İhracat

Uluslararası pazar ağlarımız ile ekonomiye katkı sağlıyoruz.

Ekonomik kalkınmanın sağlanması ve yüksek milli gelire sahip olmanın çözümü olarak görülen ihracat, ülkemiz açısından da çok önemli bir role sahiptir.

Dünya ticaretinde jeopolitik ve jeoekonomik gelişmelerin birbirinden ayrılamaz hale geldiği günümüzde, dünya ticaretinden daha fazla pay alabilmek dünyadaki gelişmeleri dikkatle takip etmeyi ve gerekli stratejileri belirlemeyi gerektirmektedir. Bunlardan sebep ile şirketimiz yurtdışındaki pazarlara açılmayı ilke edinmiş ve yurtdışında çeşitli temaslarda bulunarak satış ağlarını oluşturmuştur. Yurtdışındaki iş ortaklarımız ile sık sık ziyaretler ve çalışmalar yapılmaktadır.

ABD

AVUSTURYA

GÜRCİSTAN

IRAK

ALMANYA

KANADA

FAS

FRANSA

İNGİLTERE

AZERBEYCAN